Aceton Allkemi

Produktinformation
Beskrivning
Beskrivning

Lösningsmedel av teknisk kvalitet, ej kemiskt ren, för bland annat avlägsnande av färg, lack, fett och olja. Färglös lättflytande vätska med märkbar lukt. Fullständigt blandbar med vatten.

”Får endast säljas till yrkesmässiga användare”.

Egenskaper
Egenskaper
ETIM-klasskod
EC010081
Säkerhetsdatablad
Ja
Farosymboler
Brandfarlig,
Skadlig
Förvaringstemperatur, max
15
Lagringstemperatur, min
5
Flammtemperatur
-17 °C
Artiklar
Hämtar artikelinformation