Product image
  • Laddar
  • Laddar

Aktivator Loctite 7471/7649

Aktivator Loctite 7471/7649

Produktinformation
Beskrivning
Beskrivning

SE BESKRIVNING

SF 7471 Aminbaserad aktivator för anaerober.

Snabbar på härdningen på passiva och inaktiva ytor. Passar för stora limspalter. Innehåller aceton som lösningsmedel. Livslängd på del: < 7 dagar.

LOCTITE SF 7649 Koppartvålbaserad aktivator för anaerober.

Snabbar på härdningen på passiva och inaktiva ytor. Passar för stora limspalter. Innehåller aceton som lösningsmedel. Livslängd på del: < 30 dagar.

H360D Kan skada det ofödda barnet. Försäljning, yrkesmässig överlåtelse och privat användning av särskilt farliga kemiska produkter, kräver tillstånd. 

''Får endast säljas till yrkesmässiga användare''.

Läs säkerhetsdatablad före användning.

Artiklar
Hämtar artikelinformation