Asfaltklister Hagmans

Produktinformation
Beskrivning
Beskrivning

223320086 Asfaltklister 1 L / Kombinerad fognings- och klisterprodukt. Avsedd för skarvklistring av takpapp, spricklagning, anslutningsfogning vid läggning av takpapp och polymerbanor, tätning av plåtskarvar, falsar och detaljer på tak.

223320094 Asfaltklister patron 310 ml - Kombinerad fognings- och klisterprodukt. Avsedd för skarvklistring av takpapp, spricklagning, anslutningsfogning vid läggning av takpapp och polymerbanor, tätning av plåtskarvar, falsar och detaljer på tak.

223320102 Asfaltklister 5 L - Kombinerad fognings- och klisterprodukt. Avsedd för skarvklistring av takpapp, spricklagning, anslutningsfogning vid läggning av takpapp och polymerbanor, tätning av plåtskarvar, falsar och detaljer på tak.

Egenskaper
Egenskaper
ETIM-klasskod
EC000529
Färg
Svart
Byggvarubedömningen
Undviks
Säkerhetsdatablad
Nej
Farosymboler
Brandfarlig,
Skadlig
Förvaringstemperatur, min
5 °C
Förvaringstemperatur, max
15 °C
Flammtemperatur
28 °C
Artiklar
Hämtar artikelinformation