Avfallspåse plast Biostark

Produktinformation
Beskrivning
Beskrivning

Biostark är en biologiskt nedbrytbar påse framtagen för att hantera komposterbara sopor. De mindre påsarna passar till källsortering i det ''mindre'' köket eller sumpbehållaren i kaffemaskinen. De större påsarna passar i storkök eller för cateringföretaget. Om en förpackning är nedbrytbar eller komposterbar betyder det inte alltid att man kan lägga förpackningen i komposten hemma. I de flesta fall krävs speciella anläggningar med rätt förhållanden i för att plasten skall brytas ned. Materialet är certifierat med ''OK Compost'', vilket innebär att det uppfyller kraven för den europeiska standarden EN13432.

Artiklar
Hämtar artikelinformation