Product image
  • Laddar
  • Laddar

Badrumsfläkt Silent Eco 100 TH/125 TH Flexit

Badrumsfläkt Silent Eco 100 TH/125 TH Flexit

Produktinformation
Beskrivning
Beskrivning

Fläkt konstruerad för ventilation av våtrum. Kan även användas i andra typer av tum där ventilation önskas. Fläkten styrs av både fuktsensor och timer. Fuktsensorn startar fläkten vid inställd fuktnivå. Timern styr eftergångstider efter att fukt ventilerats ut. Timern startar även fläkten när spänningen slås på och styr hur länge fläkten går efter att spänningen har stängts av, oberoende av fuktnivå. Eftergångstiden kan justeras mellan 2 och 30 minuter. Fuktsensorn kan justeras mellan 60 och 90 % RH.

Egenskaper
Egenskaper
ETIM-klasskod
EC001141
Miljökodning
Våtutrymme
EN-standard
EN_60335-1,
EN_60335-2,
EN_62233
Artiklar
Hämtar artikelinformation