Kantavkännare 827

Produktinformation
Beskrivning
Beskrivning

För noggrann lägesbestämning eller orientering av arbetsspindel i förhållande till arbetsstycke.

Avkännaren insättes i arbetsspindeln och ansättes under spindelnos rotation mot den rits, kant eller yta på arbetsstycket, från vilket måttagningen skall utgå. Avkännarens fladdrande kontaktspets styres härvid mot utgångskanten och en bättre centrering erhålles på kontaktspetsen allt eftersom utgångskanten närmar sig spindelcentrum. Efter fullgjord centrering gör kontaktspetsen ett utslag i sidled. Proceduren upprepas två gånger såsom säkerhetskontroll.

Artiklar
Hämtar artikelinformation